Obilí na poli
Radka Vrzalová

Radka Vrzalová

Trochu osvěty pro pacienty s bezlepkovou dietou

 1. V poslední době se stále diskutují témata bezlepkovosti piva, alkoholu typu whisky, EKO nádobí z rostlinných materiálů obsahujících lepek – např. brčka z žitné slámy, talíře apod…
 2. Pracuji s Vámi celiaky už poměrně dlouho a tak jsem si dovolila oslovit odborníky z potravinářské komory a dalších institucí, aby se vyjádřili k výše uvedeným tématům.
 3. Jsem velice ráda, že mohu být v kontaktu a předat Vám ty nejrelevantnější informace od toho nejpovolanějšího přes bezlepkovost potravin a tím je paní Ing. Dana Gabrovská PhD., z potravinářské komory, se kterou jsem už od prosince v úzkém kontaktu a od dalších odborníků v potravinářství.
 4. Paní Ing. Gabrovská i já jsme oslovily i další instituce a odborníky, aby byly informace skutečně ty nejčerstvější a platné, odrážející se i v evropské a tím i české potravinářské legislativě a technologii zpracování…
 5. Proto dnes přeposílám první informace pro všechny, kdo je potřebujete a často se ptáte…
  OBILNÉ DESTILÁTY A BEZLEPKOVÁ DIETA
  Pacienti s celiakií mohou bez obav konzumovat obilné destiláty. Dotaz týkající se obilných destilátů se pravidelně objevoval na všech setkání pacientských sdružení. Jednoznačnou odpověď dala legislativním rozhodnutím jasno Evropská unie a to v Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům o potravinách, kde v příloze II Látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost jsou v bodě 1 d) obiloviny použité k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu vyňaty z povinnosti označovat jako alergenní složky.
  Toto rozhodnutí nevzniklo samozřejmě samo o sobě, ale Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vypracoval stanovisko, kde shrnuje současné vědecké znalosti v oblasti technologie výroby obilných destilátů a dochází k závěru, že při řádně vedené destilaci nedochází k přenosu bílkovin a peptidů do destilátu v množství větším než 1 mg/l pro celkové bílkoviny a 0,4 mg/l pro lepek. Čistý obilný destilát se po výrobě již nijak neupravuje, může se pouze ředit vodou, Panel odborníků dochází k závěru, že je nepravděpodobné, že destiláty vyrobené z obilovin vyvolaly u citlivých jedinců závažnou alergickou reakci.
  Tento závěr lze samozřejmě přenést i na pacienty s celiakií.
 6. K výše uvedené problematice jsme oslovili i pány destiléry – z Vizovic a Svachovy Lhotky… i Ti nám potvrdili, že v obilných destilátech lepek ani jiné bílkoviny či jejich frakce být nemohou a ani nesmějí, pokud má být obilný destilát kvalitní… a to by bylo na dlouhé vyprávění, navíc legislativa hovoří jasně viz výše…
 7. Všechna info budu přenášet na FB a s laskavým dovolením i na své webky www.bezlepkovamatka.cz a také jsme se domluvili, že paní Ing. Gabrovská zkusí požádat o finanční podporu a vytvoří grantový projekt, ze kterého by se platila webová stránka, kam by se mohly vkládat případné dotazy k tématu bezlepkovosti potravin aj. materiálů denní potřeby.
  Tak doufám, že máte jasněji. Hezký den všem!!!!

Další skvělé recepty